HÁZIREND

A 2020-as floralia házirendje

Kérjük tisztelt Látogatóinkat, hogy kulturális örökségünk és a Rendezvény területén tartózkodók biztonsága érdekében tartsák tiszteletben az alábbiakat:

 

  1. A Romkertben található római kori falmaradványokra, a padlófűtés járataiba, csatornákba és kiálló, magas – akár modern – tereptárgyakra fel-, illetve lemászni, felállni, onnan ugrálni balesetveszélyes és tilos!

 

2. A Múzeum kiállítótereiben található műtárgyakhoz hozzáérni tilos! A kiállítóterekben ételt és italt fogyasztani tilos.

3. A Múzeum területén történő bárminemű lopás, rongálás büntetőjogi felelősségre vonással és a terület azonnali elhagyásával jár.

4. A testi épséget veszélyeztető programhelyszíneket és tevékenységeket (pl. hagyományőrző vagy kézműves bemutató) fokozott óvatossággal közelítsék meg és tartsanak biztonságos távolságot.

5. Kulturális örökségünk és a Rendezvény területén tartózkodók testi épségének megőrzése érdekében kérjük, tartsák be a Rendezvény közreműködőinek iránymutatását, valamint a Szervezők és a Múzeum munkatársainak utasításait.  A Fegyveres Biztonsági Őrség tagjainak a Házirend pontjait megszegőkkel szemben figyelem felhívási, figyelmeztetési és intézkedési joga és kötelezettsége van.

 

6. A Rendezvényen és a különböző programelemeken mindenki saját felelősségére vesz részt. A Szervezők mindent megtesznek a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de az esetlegesen bekövetkező személyi és tárgyi sérülésekért, valamint károkért – különösen szabályszegő, illetve felelőtlen magatartásból adódóan - semmilyen felelősséget nem vállalnak. Kérjük fokozottan ügyeljenek az Önök társaságában vagy felügyelete alatt érkező 18 év alatti személyek biztonságára.

7.A Múzeum és a Rendezvény területére belépni csak a kijelölt bejáratokon keresztül lehet. A nem rendeltetésszerű bejáraton keresztüli belépés (vagy a terület elhagyása) balesetveszélyes és szigorúan tilos!

 

8. A Rendezvény kizárólag jegy megváltásával látogatható. Látogatóinknak a Rendezvény ideje alatt napi karszalagot kell viselniük és azt kérésre a biztonsági szolgálatnak kötelesek felmutatni ellenőrzés céljából. A napi karszalag viselése az adott napon többszöri belépésre is jogosít, de a karszalag nem átruházható. A belépéskor sérült karszalagot nem áll módunkban elfogadni!

 

9. Kérjük, hogy a látogatás során keletkező hulladékot a számos helyen megtalálható tárolóba helyezzék el. Kérjük, hogy a mosdókat (állandó és telepített) rendeltetésnek megfelelően használják.

 

10. A múzeum fogalmával össze nem egyeztethető viseletben a Múzeum területére belépni, valamint szintén a múzeumi környezethez nem méltó, kirívó, az általános társadalmi normáknak nem megfelelő tevékenységet folytatni tilos. A szabálysértést és/vagy bűncselekményt elkövetőkkel szemben minden esetben eljárás indul.

 

11. A Múzeum területén biztonsági céllal mozgó kép rögzítése történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Emellett a Rendezvényen a szervezők megbízásából kép- és hangfelvétel készül dokumentációs és reklám céllal, amelyen bármely személy szerepelhet. A kép- és hangfelvételen megjelenők nem élhetnek követeléssel a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.